logo Konkursu Producent Bydła Mięsnego Roku

Informacje o Konkursie Producent Bydła Mięsnego Roku 2023

Cele Konkursu Producent Bydła Mięsnego
Roku 2023:

 • Wyłonienie najlepszych producentów bydła mięsnego za rok 2023.
 • Integrowanie środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego.
 • Promowanie dobrych praktyk zrównoważonych i upowszechnianie wiedzy o opasie bydła i hodowli bydła ras mięsnych.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia chowu i hodowli bydła dla bioróżnorodności i gospodarki narodowej.
 • Promowanie rolnictwa zrównoważonego w odniesieniu do bydła.

Najważniejsze informacje o Konkursie:

 • skierowany do osób zajmujących się opasem bydła i hodowlą bydła mięsnego,
 • 3 kategorie: hodowca, producent odsadków, producent opasów,
 • bezpłatny dla uczestników oraz instytucji typujących kandydatów do Konkursu,
 • przedsięwzięcie ogólnokrajowe,
 • przedsięwzięcie o charakterze cyklicznym od 2017 roku,
 • źródło finansowania to Fundusz Promocji Mięsa Wołowego.

Dane Organizatorów

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
Juliana Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa
e-mail: biuro@pzpbm.pl
telefon: 666 337 299
Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Pauliny, Kasztanowa 4
86-022 Dobrcz